Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά | Αυτοματισμοί | Μεζιλτσόγλου Παναγιώτης | Θεσσαλονίκη - Special type Encoders
 

 
 
 

Special type Encoders

RM / RH 500  -   RH 200     Ρόδες Μέτρησης
           
  
Η σειρά των ροδών μέτρησης της Eltra έχει μελετηθεί για συγκεκριμένες εφαρμογές στη βιομηχανία όπου απαιτείται η μέτρηση γραμμικής κίνησης.
Η ακριβής καταγραφή και η υψηλή μηχανική αντοχή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της σειράς.
Η ρόδα μέτρησης κρατά σταθερή επαφή με το υλικό, επιτρέποντας μετρήσεις ακριβείας τόσο στο μήκος όσο και στην ταχύτητα.
Η επιφάνεια της ρόδας μπορεί να είναι ζαγρέ αλουμίνιο, ή ειδικό αντιολισθητικό λάστιχο.
Τάση εισόδου 5-28V= / 5V= για τη σειρά RM500 & 8-24V= για τη σειρά RH200
Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι τύποι εισόδων
Συχνότητα 300 kHz  για τη σειρά RM500 & 100 kHz για τη σειρά RH 200    
Έξοδος καλωδίου ή κονέκτορα
Ανάλυση έως 10000 ppr για τη σειρά RM500  & έως 1024 ppr για τη σειρά  RH 200
 
 
EC 34              Encoder για Κρεμαριέρες

 

Παλμογεννήτριες για κρεμαριέρες με αυτόματη επαναφορά μετά από ακινητοποίηση λόγω εμποδίου.
Απλοποιεί τις γραμμικές μετρήσεις και ξεπερνά προβλήματα μέτρησης σε μακρινές αποστάσεις.
Έως 2000 ppr με παλμό θέσης μηδέν
Υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι τύποι εξόδων
Τάση εισόδου έως 24V=
Συχνότητα 300 kHz
Έξοδος καλωδίου ή κονέκτορα
 
 
 
 
 
 
ETMA 1
 
 
 
Μαγνητικός incremental γραμμικός αισθητήρας
Ανάλυση 0.1 mm (0.025 mm εάν διαβάζει κάθε μεταβολή)
Παλμός θέσης μηδέν κάθε 5 mm
 
 
 
ETMA 2
 
 
Μαγνητικός incremental γραμμικός αισθητήρας
Ανάλυση 0.04 mm (0.01 mm εάν διαβάζει κάθε μεταβολή)
Παλμός θέσης μηδέν κάθε 2 mm
Τάση εισόδου 5V / 8 – 24V=
Διαμόρφωση εξόδου Push – Pull / Line driver
IP67
 
EBM
 

 

Μαγνητική ταινία
Ανάλυση 0.1 mm και 0.04 mm
 
 
 
 
 
 
                   ER A/B/C  Incremental Linear System

Μήκος έως 500 mm
Διαθέσιμο με ή χωρίς παλμό θέσης μηδέν σε αριστερή, δεξιά ή κεντρική θέση
Διάφορες διαμορφώσεις ηλεκτρονικών εξόδων
Παροχή έως 24V=
Έξοδος καλωδίου
Ανάλυση 0.2mm(A), 0.1mm(B), 0.04mm(C)
IP67
 
  
 
 
EMB signal splitter
 
Διαχωριστής και προσαρμογέας σήματος
Τάσης εισόδου και εξόδου 5V= / 8- 24V=
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 20mA για τα Live driver / 40mA Push – Pull
Συχνότητα 100 kHz
Η EMB κάρτα χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν τα χαρακτηριστικά της παλμογεννήτριας σε αυτά του controller.
H κύρια λειτουργία του EMB ο διαχωρισμός του σήματος εξόδου και η προσαρμογή των βαθμίδων εξόδου
Τυπική EMB εφαρμογή
Μια παλμογεννήτρια με έξοδο 5V= Line driver πρέπει να συνδεθεί με μια είσοδο Push – Pull 24V= και με ένα όργανο που έχει είσοδο Line driver 5V=
Η κάρτα είναι EMP5L24P5L
 
EMD encoder signal selector
 
Επιλογές σήματος παλμογεννήτριας
Τάση εισόδου 5V= / 8 – 24V=
Μέγιστο ρεύμα εξόδου 20mA Line driver / 40mA Push – Pull
Συχνότητα 100 kHz
Η EMD κάρτα χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο να μεταφερθεί ένα επιλεγμένο σήμα ανάμεσα σε τρεις το πολύ εισόδους.
Η EMD κάρτα δέχεται σαν εισόδους σήματα που προέρχονται από τρείς το πολύ παλμογεννήτριες και παρέχει σαν εξόδους τα σήματα που έχουν επιλεγεί ηλεκτρονικά από μία από τις τρεις. 

 

 

Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά | Αυτοματισμοί | Μεζιλτσόγλου Παναγιώτης | Θεσσαλονίκη