Επικοινωνια

INDUSTRIAL ELECTRONICS
ΜΕΖΙΛΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΥΚΗΝΩΝ 8
ΣΥΚΙΕΣ ΤΚ 56626 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  +30 2310 638451
FAX  +30 2310 638452 
mailto:info@industrialelectronics.gr?subject=Contact%20page%20-%20industrialelectronics.gr
 
 
 


 

 

Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά | Αυτοματισμοί | Μεζιλτσόγλου Παναγιώτης | Θεσσαλονίκη